Smhi statistik

Statistik och data – SMHI

Statistik och data | SMHI

Statistik och data. Vi hjälper dig att hitta och sammanställa den information om väder- och vattenförhållanden som du behöver – vare sig det gäller …

Vi hjälper dig att hitta och sammanställa den information om väder- och vattenförhållanden som du behöver – vare sig det gäller kvalitetsgranskad statistik eller fullständiga utredningar inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Vi finns til…

Års- och månadsstatistik – SMHI

Års- och månadsstatistik | SMHI

Års- och månadsstatistik … Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel …

Klimat – statistik, forskning och vägledning – SMHI

Klimat – statistik, forskning och vägledning | SMHI

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande …

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Ladda ner meteorologiska observationer – SMHI

Ladda ner meteorologiska observationer | SMHI

– Övriga stationer: Data samlas in och lagras i SMHIs databaser. Datakvaliteten är för SMHI okänd då SMHI varken utför kvalitetskontroll på data eller …

Data och analyser för väder samt Sveriges klimat och miljö

Data och analyser för väder samt Sveriges klimat och miljö | SMHI

SMHI gör beräkningar och mätningar i luften, sjöar, vattendrag och havet. Det ger stora mängder data om Sveriges klimat och miljö som kvalitetskontrolleras …

SMHI gör beräkningar och mätningar i luften, sjöar, vattendrag och havet. Det ger stora mängder data om Sveriges klimat och miljö som kvalitetskontrolleras och lagras för att sedan utgöra basen till sammanställningar, analyser och tjänster…

Väderdata och statistik | SMHI

10 nov. 2013 — Att använda SMHIs väder- och vattendata på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt förutsätter ofta kunskap inom naturvetenskap, statistik …

Oavsett om du har behov av data från Sverige eller resten av världen kan SMHI hjälpa dig att skräddarsy individuella leveranser genom att extrahera, tolka och bearbeta data. Vi gör de bedömningar som krävs och står för kvalitetsgranskning så att d…

Temperatur – SMHI

Temperatur | SMHI

Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska värden, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade …

Här finns samlad information om temperatur i form av kartor, mätserier och rekord. Allt material bygger på temperaturobservationer.

Prognosuppföljning – SMHI

<{ forecastverification }> | SMHI

Här visas statistik för prognosers träffsäkerhet. Statistiken är uppdelad per län och per månad. Träffsäkerheten för en prognos beräknas genom att jämföra …

Vind – SMHI

Vind | SMHI

Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade …

Månadens väder i Sverige | SMHI

SMHI använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda SMHIs webbplats accepterar du att cookies används.

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder.

Keywords: smhi statistik