Smhi regnmängder

Nederbörd – SMHI

Nederbörd | SMHI

Här finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord. Allt material bygger på nederbördsobservationer.

Här finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord. Allt material bygger på nederbördsobservationer.

Dygnsnederbörd för varje enskild dag – SMHI

Klimatdata – kartor | SMHI

Kartorna visar nederbörden i millimeter för varje enskilt dygn för angiven …

Nederbördsintensitet – SMHI

Nederbördsintensitet | SMHI

12 dec. 2011 — Här beskrivs den subjektivt observerade intensiteten hos nederbörden utifrån manuella observationer. Då betecknad som svag, måttlig eller stark.

Här beskrivs den subjektivt observerade intensiteten hos nederbörden utifrån manuella observationer. Då betecknad som svag, måttlig eller stark.

Nederbördsavvikelse hittills denna månad – SMHI

Klimatdata – kartor | SMHI

Kartorna visar den summerade nederbörden från den 1 – 17 februari 2023 i procent …

Observationer Sverige – SMHI

SMHI – Observationer Sverige | SMHI

Följ senaste uppmätta temperaturen, nederbörden, vinden, vattenståndet, snödjupen och mycket mer, från alla SMHIs mätstationer. Här visas även diagram för …

Följ senaste uppmätta temperaturen, nederbörden, vinden, vattenståndet, snödjupen och mycket mer, från alla SMHIs mätstationer. Här visas även diagram för senaste dygnet.

Hur mäts nederbörd? – SMHI

Hur mäts nederbörd? | SMHI

19 dec. 2012 — I Sverige anges nederbördsmängden vanligen i millimeter. Om det exempelvis regnar 1 mm innebär det att regnvattnet bildar ett 1 mm tjockt skikt …

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna och har i en eller annan form observerats under mycket lång tid. Trots detta finns det fortfarande olösta problem vid nederbördsmätning.

Extrem nederbörd – SMHI

Extrem nederbörd | SMHI

10 juli 2012 — SMHIs mer strikta definition av skyfall är minst 50 mm på en … Mer lokala men intensiva åskskurar kan också ge mycket stora regnmängder.

Med extrem nederbörd avses mängder som väsentligt överstiger de normala, till exempel under en månad eller på en dag eller en timme.

Svenska nederbördsrekord – SMHI

Svenska nederbördsrekord | SMHI

I SMHIs nät finns även en del externt ägda automatstationer, som exempelvis Uppsala universitets automatstation som svarar för rekordet för största mängd under …

Den högsta uppmätta årsnederbörden i Sverige är 1865,9 mm, som föll år 2008 i Mollsjönäs i Västergötland. Den högsta dygnsnederbörden vid en officiell SMHI-station är 198,0 mm, som föll den 28 juli 1997 i Fagerheden i Norrbotten. Den största …

Årsnederbörd – Stockholms miljöbarometer

16 maj 2022 — Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö.

SMHI varnar för stora regnmängder – Ljusdals kommun

SMHI varnar för stora regnmängder … Foto: Mostphotos. SMHI varnar för att det i natt och under torsdagen kan komma stora mängder regn över länet, med tyngdpunkt …

Keywords: smhi regnmängder, smhi nederbörd, smhi regn, regn smhi, nederbörd smhi