Sj ägare

SJ AB (SJ) – Regeringen.se

SJ AB är ett svenskt järnvägsföretag för persontrafik helägt av svenska staten som verkar under marknadsmässiga villkor och krav. Uppdraget är att bedriva …

SJ AB, som är helägt av svenska staten, bildades 2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen övertog SJ…

SJ – Wikipedia

Då skapades de statliga järnvägsbolagen SJ AB som sköter persontrafik, Green Cargo. AB som hanterar godstrafik och holdingbolaget AB Swedcarrier med dotterbolag …

Bolagsstyrning – SJ

10 juni 2019 — Avregleringen har gynnat SJ:s aktieägare (staten) och resenärerna. Förlorarna är aktieägarna till de nystartade aktörerna. En sådan obalans i …

Bolagiseringen av Statens järnvägar – Riksrevisionen

Microsoft Word – RiR 2005 11 12.00.doc

8 juli 2022 — Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare …

Världens mest avreglerade järnväg – Timbro

Världens mest avreglerade järnväg

1 juni 2005 — Med facit i hand konstaterar statliga Riksrevisionen att det begicks flera misstag när affärsverket Statens Järnvägar ombildades till …

Den svenska järnvägen kallas i dag världens mest avreglerade järnväg. Konkurrensen på spåren pressar ned biljettpriserna och ökar kvaliteten, men fortfarande har SJ en marknadsandel på hela 95 procent. Avregleringen framstår som ett hafsverk där politikerna inte förmått ta tag i de kvarstående obalanserna på marknaden.

SJ har avtalat om 25 nya regionaltåg – Mynewsdesk

SJ har avtalat om 25 nya regionaltåg | SJ

23 mars 2021 — SJ AB, som är ett statligt ägt bolag, har fått 0 kronor i riktat stöd från regeringen. Flygbolaget SAS, där regeringen är delägare, har fått 1,5 …

Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor är större än någonsin, och för att möta efterfrågan gör SJ den största samlade investeringen på nya och…

Flera misstag när SJ blev aktiebolag – SvD

22 apr. 2022 — Trafikhuvudmän och ägare av Öresundståg är Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken genom region Halland, …

Ägartillskott till SJ AB Skriftlig fråga 2020/21:2244 Jens Holm (V)

Ägartillskott till SJ AB Skriftlig fråga 2020/21:2244 Jens Holm (V) – Riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

SJ lämnar Öresundståg: ”Det är fruktansvärt” – Sekotidningen

SJ lämnar Öresundståg: ”Det är fruktansvärt” – Sekotidningen

SJ avslutar avtal om Öresundstågen i förtid, och nu tvingas personalen byta arbetsgivare efter bara två år. Sekos klubbordförande Daniel Abalo är starkt kritisk.

Keywords: sj ägare, sj statligt, vem äger sj, är sj statligt